RECHTEN VAN WERKNEMERS IN ADMINISTRATIE

Uw rechten zijn afhankelijk van uw arbeidsstatus en de plannen voor de administratie.

Als u nog in dienst bent: de bewindvoerder kan uw arbeidsrechten voor een bepaalde periode overnemen en er vervolgens voor kiezen om het bedrijf te verkopen, het bedrijf te sluiten of het in een CVA (bedrijfsvrijwillige regeling) onder te brengen. Als een bewindvoerder u in het algemeen langer dan twee weken in dienst heeft, zijn uw arbeidsrechten overgenomen. Deze kunnen vervolgens worden overgedragen wanneer het bedrijf wordt verkocht, bekend als TUPE of overdracht van een onderneming – arbeidsrechten.

In het geval dat het bedrijf een CVA aangaat, kunt u uw baan al dan niet behouden. Uw rechten kunnen worden aangetast.

Als u een onderaannemer bent, zorg er dan voor dat u een contract aangaat met het bedrijf in administratie. Over het algemeen zal hij of zij dit als administrateur moeten betalen, maar zal hij of zij niet de achterstallige betalingen betalen die u verschuldigd bent.

Als u uw baan bent kwijtgeraakt, MELD U dan zo snel mogelijk AAN.

Dit kan een echte schok voor je zijn en we weten dat veel mensen maar heel weinig hulp krijgen van de beheerder.

www.vdgboekhouding.nl/