Het adagium “kinderen moeten gezien en niet gehoord worden” is zeker van toepassing op begrafenissen. Sommigen zullen zelfs zeggen dat het bijwonen van begrafenissen door kinderen verkeerd is,