Tot nu toe zijn er geen doseringsaanbevelingen voor CBD beschikbaar voor algemene gezondheid of specifieke aandoeningen. Uw arts kan u wellicht helpen, en u kunt mogelijk informatie vinden